×

Vår musikalske mentor Hege Sofie Nilsen

Hege Sofie Nilsen er utdannet sangpedagog og sanger. Hun har tidligere undervist ved barnehagelærerutdanningen i Alta og vært lærer ved Alta kulturskole i mange år. Nå jobber hun som artist ved Syngeriet i Alta. Hun har vært og er vår musikalske mentor i Komsatoppen musikkbarnehage. Hun har lært personalet både å spille og synge i tillegg har hun deltatt i utformingen av planer. Nå er hun innom barnehagen tre til fire ganger i uke, blant annet for å ha barnekor på Trompeten og ukulele med førskolegruppa. hun deltar også i andre musikkaktiviteter, og er en støtte i det musikalske arbeidet i det daglige.

https://www.facebook.com/hege.nilsen.18?fref=ts