×

Komsatoppen musikkbarnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Komsatoppen musikkbarnehage

Den eneste musikkbarnehagen i Finnmark.
Komsatoppen barnehage er en musikkbarnehage der musikk står sentralt i alle våre aktiviteter. Vi vil ha et større fokus på musikk enn andre barnehager.

"Et barn er født med hundre språk, men blir frarøvet nittini", sa den italienske filosofen og pedagogen Loris Malaguzzi som grunnla de spesielle barnehagene i Reggio Emilia i Nord-Italia (Wallin 1996). Musikken er ett av disse språkene som ligger naturlig i det nyfødte barnet, men etter hvert er det talespråket som dominerer. Alle er vi født musiske, og vi kan utvikle vår evne til å være musiske mennesker hvis vi får muligheten til det.
Barn må møtes musisk som barn, ikke som uferdige voksne eller som en forberedende musikkundervisning der barn stiller blanke.

Det musiske er det helhetlige. Den musiske hverdagen er en helhetlig hverdag. Det musiske mennesket er et menneske som benytter seg av hverdagens mange muligheter til skapende nærvær. Et menneske som er rikt på uttrykksmuligheter.

Musikkaktivitetene skal alltid ha lekepreg, og det er gleden i leken og musikken som skal være drivkraften.

Hovedmål
Barna skal få oppleve, utforske, leke, fremføre, mestre og sanse musikk. De skal få mulighet til å oppleve gleden som musikk alene gir.

Barnehagen ligger i flotte omgivelser midt i Komsa, slik at vi har et stort turområde vi bruker til alle årstider.

Hjertets rytme er livets sang

Tiltaksvifte Alta kommune

https://www.alta.kommune.no/tverrfaglige-moeteplasser.508038.no.htmlLes mer

Åpningtider

07:30 - 16:30


Adresse

Komsahøyden 5
9511 ALTA

Kontakt

Tlf: 97570381
Tlf: 47923532
Avdelinger

Trompeten

Mobil: 47923731

 • Stine Lillevik

  Stine Lillevik

  Pedagogisk leder

 • Lill-Torunn Jansen

  Lill-Torunn Jansen

  Fagarbeider

 • Mathias Ullvang Sønvisen

  Mathias Ullvang Sønvisen

  Vikar

Klarinetten

Mobil: 47923696

 • Marita Jansen

  Marita Jansen

  Pedagogisk leder

 • Lisa Schwaiger

  Lisa Schwaiger

  Fagarbeider

 • Sojeong Kim

  Sojeong Kim

  Assistent

Tamburinen

Mobil: 47923554

 • Kristine Mauno Hope

  Kristine Mauno Hope

  Pedagogisk leder

 • Odrun Hoem Hagalid

  Odrun Hoem Hagalid

  Vikar

Andre ansatte

 • Gøril Kristiansen

  Gøril Kristiansen

  Styrer

 • Laila Eriksen

  Renhold