×

Vår musikalske mentor Hege Sofie Nilsen

Hege Sofie Nilsen er utdannet sangpedagog og sanger. Hun har tidligere undervist ved barnehagelærerutdanningen i Alta og vært lærer ved Alta kulturskole i mange år. Nå jobber hun som artist ved Syngeriet i Alta. Hun har vært  vår musikalske mentor i Komsatoppen musikkbarnehage. Hun har lært personalet både å spille og synge i tillegg har hun deltatt i utformingen av planer. 

https://www.facebook.com/hege.nilsen.18?fref=ts